Seznam nepedagogických pracovníků

 

              školník:                                   Karel Brousil 

              jídelna a výdejna:                    Emílie Sosnová

                                                             Jiřina Brousilová

              úklid ZŠ:                                 Emilie Sosnová

                                                             Jiřina Brousilová

              výdejna a úklid MŠ:                 Jana Zronková