Zájmové kroužky

Zájmové kroužky  pro šk.r. 2016/2017                     

zájmové kroužky  
pondělí -----                                                                                   
úterý Výtvarný kroužek    15.00 - 16.30      
p. Mašková
  Němecný jazyk - začátečníci 5. a 6.tř.
p. Kůsová
  Zdravověda   11.30 - 12.15     4. a 5.tř
p.Žílová
středa Meditace  12.15 - 13.00     
p. Habichová       
  Keramika    13.00 - 14.40    1.st.                
p. Novotná
  Tvořivé ruce  13.00 - 14.40  2.st.
p. Koštelová    
čtvrtek Střelecký kroužek  16.00 -17.30
p. Pěsta
  Florbal      13.05 - 14.40  2.st.
p. Maroušek
pátek Řečová výchova
p. Grufíková

Úplata kroužků: keramika 500,- Kč

                       výtvarný, tvořivý a střelecký kroužek 300,- Kč

                       řečová výchova 300,- Kč

                       ostatní  200,- Kč