AJK GRAMMAR FUN

ČLENY A, AN, THE

“gramatika k zamyšlení”

Někdy se nám před slovy (která můžeme spočítat, tj. jsou jednotná i množná) objevují tzv. ČLENY, čeština je nemá a v angličtině někdy jsou. Znamenají cosi jako “nějaký” / “ten”. V množném čísle většinou nepoužíváme…, ale výjimky jsou všude! 

a book = nějaká kniha

an apple = nějaké jablko (“an” je stejné jako “a” ale používá se před samohláskami)

the book = ta kniha (o které jsme už třeba mluvili)

a podobně.

Mrkněte v odkazu na delší vysvětlení [SHOW EXPLANATION], pokud chcete studovat a vyzkoušejte ci připojení cvičení. Pokud nerozumíte, přijďte za pn.

ČTENÍ A POSLECH S POROZUMĚNÍM

“LINGUA”

Klikni na odkaz a vyber si téma označené A1-C1

TŘEŤÁCI & PÁŤÁCI, úroveň A1 je ideální – zvládnete ji splnit!

ŠESŤÁCI & SEDMÁCI, A1 byste měli dát, můžete zkusit zabrousit do A2 (ale s klidným srdcem se držte jedničky)

MARUŠKO, zkusila bych postupně všechny úrovně, uvidíš, co ti sedne 🙂

SKLÁDÁME VĚTY

“TO BE, TO DO”

Kladná věta – I am Suzy. You sing. He plays game.

Otázka – Am I Suzy? Do you sing? Does he play game?

Záporná věty – I am not Suzy. You don’t sing. He doesn’t play game.

MNOŽNÉ ČÍSLO

“-S / -ES”

Běžně přidáváme -s (one cat / two cats, one girl / four girls)

Slovům, která končí na S, Z, X, SH, CH, přidáváme -es (one bus / two buses, one box / five boxes)

Slova, která končí na Y, upravíme na I + es (one baby / two babies, one berry / six berries)