GRAMMAR: THERE IS/THERE ARE

GRAMMAR: THERE IS/THERE ARE

Při popisu místnosti nebo jiného prostoru používáme spojení: THERE IS = tam je (pro jednotné číslo) THERE ARE = tam jsou (pro množné číslo)   There is a dog in my room.  There are flowers on the window. There are three brown teddy bears in by bed. There is my...