ČJ5 – STAVBA SLOV

ČJ5 – STAVBA SLOV

STAVBA SLOV “slova se skládají z několika částí – mohou mít jednu, dvě i více” KOŘEN = je základem slova, tvoříme / odvozujeme od něj slova příbuzná (kořen “les” > odvozené slovo “lesník”) PŘEDPONA = připojuje se PŘED kořen...
ČJ5 – VÝZNAM SLOV

ČJ5 – VÝZNAM SLOV

SLOVA MOHOU MÍT RŮZNÉ NEBO UNIKÁTNÍ VÝZNAMY, PROTO JE TŘÍDÍME / DĚLÍME: 1 – JEDNOZNAČNÁ (mají jen jeden význam, např. fyzika, pravopis) 2 – MNOHOZNAČNÁ (mají více významů, např. jazyk, koruna) Ve vztahu k ostatním slovům pak máme další 3 SKUPINY: 1 –...