ČJ5 – PRAVOPIS HLÁSEK ve slovech

ČJ5 – PRAVOPIS HLÁSEK ve slovech

PRAVOPIS Ú / Ů KDY PÍŠEME Ú (s čárkou) 1 / NA ZAČÁTKU SLOVA (úhoř) 2 / PO PŘEDPONÁCH (účtovat > vyúčtovat) 3 / U CITOSLOVCÍ / ZVUKŮ (hú, vrkú) 4 / U NĚKTERÝCH CIZÍCH SLOV (iglú, skútr, manikúra) KDY PÍŠEME Ů (ů s kroužkem) 1 / UPROSTŘED SLOV (půda, hrůza) 2 / NA...
ČJ5 – STAVBA SLOV

ČJ5 – STAVBA SLOV

STAVBA SLOV “slova se skládají z několika částí – mohou mít jednu, dvě i více” KOŘEN = je základem slova, tvoříme / odvozujeme od něj slova příbuzná (kořen “les” > odvozené slovo “lesník”) PŘEDPONA = připojuje se PŘED kořen...
ČJ5 – VÝZNAM SLOV

ČJ5 – VÝZNAM SLOV

SLOVA MOHOU MÍT RŮZNÉ NEBO UNIKÁTNÍ VÝZNAMY, PROTO JE TŘÍDÍME / DĚLÍME: 1 – JEDNOZNAČNÁ (mají jen jeden význam, např. fyzika, pravopis) 2 – MNOHOZNAČNÁ (mají více významů, např. jazyk, koruna) Ve vztahu k ostatním slovům pak máme další 3 SKUPINY: 1 –...
LITERATURA8

LITERATURA8

1 / OSVÍCENSTVÍ / Jonathan Swift – Gulliverovy cesty V originále Gulliver’s travels (1899), v českém vydání např. Albatros (1990). Hlavní postavou je Lemuel Gulliver, původně ranhojič, posléze objevitel zemí a zemiček (ne)známých. V první kapitole vypráví...