Helping my parents

Základní otázky a odpovědi

Jak pomáháš odpoledne mamince? How do you help your mum in the afternoon?
Pomáhám mamince v kuchyni. I help my mum in the kitchen.
Jak pomáháš odpoledne tatínkovi? How do you help your dad in the afternoon?
Pomáhám tatínkovi na zahradě. I help my dad in the garden.
Jak pomáháš odpoledne dědečkovi? How do you help your grandpa in the afternoon?
Pomáhám dědečkovi v dílně. I help my grandpa in the workshop.
Jak pomáháš odpoledne babičce? How do you help your grandma in the afternoon?
Pomáhám jí žehlit oblečení. I help her iron the clothes.
Jak pomáháš odpoledne svému bratrovi? How do you help your brother in the afternoon?
Pomáhám mu s jeho úkolem. I help him with his homework.
Jak pomáháš odpoledne své sestře? How do you help your sister in the afternoon?
Pomáhám jí uklidit její pokoj. I help her clean her room.

Základní otázky a odpovědi