Driluj slovesa

SLOVNÍČEK:

Jednodušší slovesa:

go – jít went
say – říci said
get – dostat, sehnat got
put – dát, položit put
take – vzít took
dance – tancovat danced
jump – skákat jumped
see – vidět saw
look – dívat se looked

Složitější slovesa:

look – vypadat looked
wish – přát si wished
think – přemýšlet thought
reach – dosáhnout reached
stretch – natáhnout se stretched
touch – dotknout se touched
carry – nést carried
climb – šplhat, stoupat climbed
grow – růst grew

Jednoduchá slovesa a jejich minulé časy.

Složitější slovesa a jejich minulé časy.