Z čeho se zlomek skládá

Ve videu jste slyšeli:

Každý zlomek se skládá ze tří částí

  • zlomkové čáry uprostřed,
  • čitatele nahoře,
  • a jmenovatele dole.

 Podle jmenovatele se zlomek jmenuje:

  • dvojka – poloviny
  • čtyřka – čtvrtiny
  • třináctka – třináctiny

 Čitatel zase říká, kolik kousků, úlomků, částí nějakého celku v sobě zlomek má.

  • 1/2 – celek rozdělím na dva díly a do zlomku vezmu jen jeden
  • 3/4 – celek rozdělím na čtyři díly a do zlomku vezmu tři
  • 7/13 – celek rozdělím na třináct dílů a do zlomku jich vezmu sedm

 Zlomková čárka zlomek rozděluje, dělí. Vyjadřuje tedy matematickou operaci dělení.

 

Důležité pojmy k zapamatování:

Čitatel

Jmenovatel