THERE IS / THERE ARE

There is / There are

Co / kdo to je támhle?

Klíčová otázka pro použití vazby There is / There are.

Tou vyjadřujeme, že NĚKDE NĚCO / NĚKDO JE. A je to vazba velmi velmi častá.

What is there on the table? – Co je támhle na stole?
There is an Ipad on the table. – Támhle na stole je Ipad.

What is there on the tree? – Co je támhle na stromě?
There is a cat on on the tree. – Támhle na stromě je kočka.

A takto vypadá oznamovací věta, otázka a zápor v čase přítomném, minulém a budoucím.

There is / are… Is / are there … ? There isn’t / aren’t ….
There was / were … Was / Were there… ? There wasn’t / weren’t.
There will be …. Will there be …? There won’t be ….

A na závěr ještě jednou: vazba there is / there are reaguje na českou otázku “Co / kdo to je támhle?”.