Dramatický kroužek

V říjnu na naší škole začala spousta kroužků. Od sportovních po výtvarné, ale dramatický kroužek chyběl, a proto jsem se rozhodl, že bych ho mohl mít pod vedením já. Jsem rád, že jsem se takhle rozhodl, protože děti, které chodily na kroužek, byly úžasné. Každý týden co byl kroužek se hodně snažily, protože rodičům a kamarádům chtěli zahrát na letní akademii nějaké pěkné divadlo.

Po několika týdnech vybírání závěrečného vystoupení jsme se rozhodli pro dramatickou hru ROZUM A ŠTĚSTÍ. Moc se nám líbila, a tak jsem napsal scénář, který se děti musely naučit nazpaměť. Někdo se to stihl naučit za 2 týdny a některým to trvalo měsíc, ale nakonec se to naučili všichni a mohli jsme připravovat scénu. Velkou pochvalu si samozřejmě nezaslouží jen děti, ale i maminky, které nám pomohly s kostýmy.

Všichni měli před vystoupením trému, ale nakonec se dětem vystoupení moc povedlo a sklidily veliký potlesk. Potlesk patřil i Olince Kaločaiové, protože bez ní by to vystoupení ani nebylo. Moc jí děkuji za pomoc a za ten krásný čas, co jsme s těmi mladými umělci mohli strávit…