383 389 128 (ředitelna) & 776 694 664 (ředitelka) & 778 715 804 (sborovna) zsmscehnice@seznam.cz