GRAMMAR: 3rd person

Feb 20, 2021

3rd person = he, she, it

neboli

3rd person = Alice, Marcel, Steve, mum, cousin, hamster, window and the other things, animals or people

GRAMMAR: V přítomném čase (tedy ve větách OBVYKLE, NĚKDY, NIKDY, ČASTO…) přibírají slovesa za třetí osobou “S”

She runs ten kilometres every day.

My grandma likes reading magazines.

Our teacher sings crazy songs.