Čeho se bojíme aneb Literární kavárna s páťáky

Ranní mlhy se líně táhly po okolí a působily trochu strašidelně. Ale pro dnešní téma literární kavárny byl tenhle blížící se dušičkový čas jako stvořený. U teplého čaje a při svíčkách jsme si povídali o tom, čeho se bojíme, co nás dokáže vyděsit a kdy se cítíme...

Babičky a dědečkové vyprávěli našim prvňáčkům

Projektový den "Babičko, dědečku, vyprávěj" byl pro naše prvňáčky velmi zajímavý. Měli možnost ve své vyučovací hodině přivítat jejich prarodiče. "Děti pro ně měly připravené zajímavé dotazy zaměřené na jejich školní léta. Nejvíce je zajímalo, zda také zlobili, jaké...

Vzpomínky našich babiček

Tento týden v úterý zavoněl v naší osmé třídě ovocný čaj a na lavicích nás místo učebnic přivítaly samé dobroty. Místo pravopisných cvičení jsme měli příležitost ponořit se díky povídání našich babiček do časů, kdy to v naší škole vypadalo úplně jinak. A k tomu nám...

V parlamentu jsou nové tváře

Řada nováčků bude v letošním školním roce zastupovat své třídy v žákovském parlamentu. Volby se uskutečnily v první polovině září přímo ve třídách, kde žáci vybírali ze tří až pěti kandidátů. Děkujeme všem již bývalým parlamenťákům za jejich práci v uplynulém školním...

Žáci třetí a šesté třídy poznávali (nejen) sporty ve Strakonicích 

Nalákat děti a mládež k pohybu, představit sportovní kluby, nabídnout pestrou paletu aktivit s možností vyzkoušet si třeba i dosud nepoznané sporty. Takový je cíl akce Poznej sporty ve Strakonicích, které se ve čtvrtek 8. září zúčastnili naši třeťáci a šesťáci....

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

Ve středu 14. 9. 2022 navštívila naši školu česká spisovatelka Ivona Březinová, která píše knihy pro děti a mládež všech věkových kategorií a nejrůznějších žánrů. Žáci prvního i druhého stupně si se spisovatelkou povídali v průběhu tří vyučovacích hodin, kam chodili...