Seznam nepedagogických pracovníků

školník:                                     Karel Brousil 

 jídelna - výdejna:                    Emílie Sosnová

                                                  Jana Zronková

jídelna  - vývařovna:                   Marie Pertáková

                                                   Wolfová

                                                    Sekyrová

                                                  Lenka  Frčková

    

  úklid ZŠ:                                  Emilie Sosnová

                                                   Jana Zronková

  výdejna a úklid MŠ:                Jiřina Brousilová