Seznam nepedagogických pracovníků

školník:                                     Karel Brousil 

 jídelna - výdejna:                    Emílie Sosnová

                                                  Jiřina Brousilová

jídelna  - vývařovna:                   Marie Pertáková

                                                    Milan Pešek

                                                  Lenka  Frčková

    

  úklid ZŠ:                                  Emilie Sosnová

                                                   Jiřina Brousilová

  výdejna a úklid MŠ:                Jana Zronková