Telefonní spojení

 Jmenný telefonní seznam včetně emailových adres a konzultačních hodin je uveden v seznamu pedagogických pracovníků.

 

Ředitelna: 383 389 128  mobil: 776694664

 

Sborovna: 383 389 173   mobil: 778 715 804

 

Školní družina: 380 426 108

 

Školní výdejna: 383 389 134

 

Školní vývařovna (Cehnice - M.Pertáková): 725 804 544

 

Mateřská školka:

 

    1. patro: P.Bláhová, L.Krtková: 383 389 124

 

    2. patro: H.Divišová: 380 426 109