5 – TŘÍDY (SKUPINY) MINERÁLŮ

MINERALOGICKÝ SYSTÉM

 • podle chemických vlastností rozlišuje 9 skupin minerálů
  • podle chemického složení
  • podle vnitřní stavby = krystalové struktury

NEJZNÁMĚJŠÍ PŘÍKLADY (ZÁSTUPCI)

 • 1 – PRVKY
 • 2 – SULFIDY
 • 3 – HALOGENIDY
 • 4 – OXIDY
 • 5 – UHLIČITANY
 • 6 – SÍRANY
 • 7 – FOSFOREČNANY
 • 8 – KŘEMIČITANY
 • 9 – ORGANICKÉ MINERÁLY

1 – PRVKY

2 – SULFIDY A 3 – HALOGENIDY

4 – OXIDY

5 – UHLIČITANY, 6 – SÍRANY A 7 – FOSFOREČNANY

8 – KŘEMIČITANY

Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps