How often? Opakovaný děj

V angličtině se používá mnoho příslovcí, který vyjadřují, jak často se nějaký děj opakuje. Nejčastěji je proto používáme v přítomném čase prostém, jelikož se jedná o běžnou aktivitu.

Vocabulary list:

SOMETIMES – NĚKDY

ALWAYS – VŽDY

OFTEN – ČASTO

NEVER – NIKDY

USUALLY – OBVYKLE

For example: I often do sport. I often walk my dog. A brother usually sleeps* longer at the weekend. We sometimes write tests at school.

*Ve větě A brother sleeps longer je použita koncovka -s u slovesa. Je to proto, že hovoříme o aktivitách v přítomném čase prostém, kde se koncovka -s přidává ve všech 3. osobách čísla jednotného (He, She, It, přičemž brother = he).