Archiv akcí

PLÁN MIMOŘÁDNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14

Září:    

Schůzka s rodiči 4.9.

Za zvířátky do pohádky MŠ Drahonice 10.9.

Říjen:    

Drakiáda 1.11.

Výstava hnětynek 18.10

Ahoj podzime 

Listopad:   

Pohádka Zmatená v ŽS 5.11.

Martinské slavnosti 8.11.

Fotografování 4.11.

Plávání 20.11.2013 - 29.1.2014

pohádková noc 28.11.

Prosinec:   

Adventní neděle - Devět králů 1.12. 16:00 

Kamarádi v Betlémě KD Vodňany 3.12.

Mikulášská nadílka 5.12.

Vánoční besídka 19.12. 15:30 DK

Leden:             

Tři králové

Zimní radovánky 

Návštěva předškoláků v 1.tř.ZŠ

Únor:             

Maškarní

O perníkové chaloupce MŠ Drahonice 17.2.

Březen:           

Návštěva knihovny

Vynášení Morany

Duben:           

Návštěva ordinace 

Vynášení smrtky 4.4.

Vítání občánků 5.4. 14:00

Velikonoční zajíček

O perníkové chaloupce I MŠ Drahonice 28.4.

Květen:       

Návštěva předškoláků v 1.tř ZŠ

Červen:       

Den dětí 1.6.

Co vyprávěl semafor MŠ Drahonice 9.6.

Zápis dětí do MŠ 4.6.

Výlet 25.6.

Ahoj školko 26.6.

archiv akcí

PLÁN MIMOŘÁDNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/13

Září:
Schůzka s rodiči 11. 9. 15:00hod
Běh Nadějě 18. 9.
Rozloučení s létem 26.9.
Říjen:
Drakiáda 24.10.
O slepičce a kohoutkovi MŠ Drahonice 24.10
Výstava hnětynek 12.10.
Vítání občánků 27.10.
Listopad:
Martinské slavnosti 9.11.
Fotografování 29.11.
Prosinec:
Mikulášská nadílka 5.12.
Divadlo KD Cehnice 7.12.
Vánoční besídka v KD 19.12. v 17hod. v KD
Leden:
Tři králové v MŠ 4.1.
Zápis dětí do ZŠ
Návštěva předškoláků v 1. tř. ZŠ a MŠ Drahonice
Únor:
Maškarní bál
Zápis do MŠ 13.2. a 20.2.2013
O dvanácti měsíčkách MŠ Drahonice 14.2.
Březen:
Návštěva místní knihovny 1.3.2013
Divadélko kouzel ZŠ 5.3. 10:00
Fotografování 7.3. 9:30
Vynášení „ Morany“ 22.3. 10:00
Duben:
Návštěva ordinace
Velikonoční zajíček
Muzikanská pohádka MŠ Drahonice 4.4.
Květen:
Návštěva předškoláků v 1. tř. ZŠ 11.5.
Hudební nástroje 24.5 ZŠ
Pohádková minishow MŠ Drahonice 8:30 20.5.
Fotografování 27.5.
Červen:
Den dětí 1.6.2013
Letní pohádka MŠ Drahonice 6.6.
Výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou 26.6. 8:00
Rozloučení s předškoláky 27.6. 9:30 ,,U devíti králů"

------------------------------------------------------------------
Plavecký výcvik 9 lekcí, středa 21.11 - 30.1. 9:00 - 9:45
Logopedie, středa 9:30 - 10:10 od 26.11. pondělí 10:15 - 11:15
Kurz angličtiny, pondělí 14:00 - 14:45
Hudební školička, pondělí 15:30 - 16:15
Školička pro předškoláky 2. pololetí