ŠVP 2015-18.odt (55,5 kB)Dokumenty

Evidenční list             Evidencni list1.jpg 
Potvrzení od lékaře    Evidencni list12.jpg

 

Prohlášení o vzájemné shodě -   Prohlášení.jpg

Dokument pro předškoláky -      Desatero.doc

Kritéria pro přijetí do MŠ - Zápis do Mateřské školy Cehnice 2017-18.docx

 

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy:
http://www.ebook.hanaotevrelova.cz
 

Vnitřní řád výdejny obědů - MŠ_vnitřní řád výdejny.pdf

Organizace dne - ORGANIZACE DNE V MŠ.docx

Co potřebují děti do MŠ - Co potřebují děti do MŠ

Vnitřní řád MŠ - VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016.doc

Školní vzdělávací program MŠ -  ŠVP 2017-20.odt„Barevný rok – zábavný a kreativní“