O mateřské škole

Jsme venkovská mateřská škola, pracujeme podle Školního vzdělávacího programu: Barevný rok - zábavný a kreativní. Nabízíme kvalitní standardní péči pro všechny děti školky od 2 let věku.

Naše mateřská škola je součástí Základní školy v Cehnicích. První třída byla vybudovaná spojením a upravením dvou bytových jednotek a nachází se v prvním patře zadní části budovy ZŠ. Věkové složení dětí je 2-5 let. Je zde třída s hernou, sociální zařízení, kuchyňka, tělocvična a šatna. V tělocvičně se rozkládají lehátka na odpočinek dětí.

Od září 2015 byla otevřena druhá třída MŠ ve druhém patře, která byla upravena z jednoho bytu. Věkové složení dětí je 5-7 let. Je zde herna, malá tělocvična a sociální zařízení. Šatna je společná se školní družinou.

O děti se starají tři pedagogičtí pracovníci a chůva, zázemí tvoří i kuchařka a ulízečka v jedné osobě. Zahradu a okolí MŠ spravuje školník ZŠ. Obě třídy jsou vzájemně provázány. Vypomáhají si při zajišťování provozu (nemocnost pracovnic, školení atd.) a děti využívají prostory obou tříd i v době hlavních a vedlejších prázdnin. Společně se děti obou tříd účastní také školy plavání, některých výletů, exkurzí a dalších aktivit a činností. Škola se rovněž snaží vycházet vstříc při různých druzích integrace. Máme dobré výsledky především při integraci dětí z DCJČK o.p.s. Strakonice. Časté je i zařazování dětí s různými vývojovými poruchami, kdy se snažíme zařazováním motivačně vhodných programových bloků o vzájemné soužití těchto dětí. To, že jsme mohli těmto dětem v jejich začátcích pomoci, naplňuje nejen nás, zaměstnance školy, ale i všechny děti, které se zde tak nenásilně učí vzájemné toleranci, přátelství a pomoci druhému. Toto bohatství mezilidských vztahů zůstane pak v dětech zakódováno po celý život.