Zápis

 

 

Zápis do
Mateřské školy Cehnice

3. 5. 2018 bude probíhat zápis v Mateřské škole Cehnice.  Žádáme Vás, abyste se dostavili možno i se svým dítětem do budovy mateřské školy v době mezi  15.0017.00 hodinou. S sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz a potvrzení od lékaře  (pro děti do 4 let věku povinné).Možný formulář  ke stažení v dokumentech MŠ na webových stránkách.

Upozorňujeme,že od 1. 9. 2017 je docházka do mateřské školy pro děti od 5 let povinná  (tj.narozené do 31.8.2013)

 

Kritérium
 

 

 


 

 

Bodové
  ohodnocení


 

 

Trvalý pobyt dítěte


 

 

Cehnice a
  spádové obce


 

 

10 bodů


 

 


 

 

Věk dítěte ke dni 31. srpna
  kalendářního roku, kdy probíhá zápis


 

 

5 let a více
  - předškolák


 

 

10 bodů


 

 

4 roky


 

 

4 body


 

 

3 roky


 

 

3 body


 

 

2 roky -
  podmínkou je dovršení věku 2 let k 31.8. 
  kalendářního roku, kdy probíhá zápis


 

 


 

 

2 body


 

 

Individuální situace dítěte


 

 

MŠ navštěvuje
  sourozenec, resp. sourozenci


 

 

1 bod


 

 

Dítě se hlásí
  k celodennímu provozu


 

 

3 body


 

 

Sociální
  potřebnost  - zákonný zástupce doloží příslušné
  doklady


 

 

1 bod


 

Při shodném počtu bodů rozhoduje datum narození.

Kritéria byla projednána se zřizovatelem.

Spádové obce: Cehnice, Dunovice, Kváskovice, Paračov,Kuřimany, Skály,
Jinín, Miloňovice, Třešovice.

Dne: 15.9.2017     Mgr.Zuzana  Drančáková