Advent - čas sdílení a darování!

10.01.2019 22:16

V adventním čase se naše základní škola zapojila do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Projekt se snaží plnit přání a sny především lidem z domovů pro seniory, z domů s pečovatelskou službou, či seniorům v nemocničních zařízeních.

Žákovský parlament, který akci měl na starosti, si dlouze lámal hlavu s tím, do jaké charitativní akce se zapojit. Vždyť pomoc by byla potřeba na tolika místech. Nakonec jsme se rozhodli jít do tohoto projektu a výsledek byl nadmíru úspěšný: bylo vybráno 6 300 Kč. Touto cestou bych chtěl upřímně poděkovat všem žákyním a žákům, rodičům a také kolegyním a kolegům, kteří se do akce zapojili a přidali tak někdy drobný, jindy větší peníz na dobrou věc. Vybrané peníze putovaly na elektrické vozíky a geriatrická křesla. Certifikáty visí na nástěnce žákovského parlamentu ve škole.

Nakonec mi ještě dovolte takové malé novoroční zamyšlení. Je to právě adventní čas, kdy jsme k sobě milejší a štědřejší. Je to doba, kdy někteří z nás přispějí na dobrou věc. Není ale škoda, že je to jen jedenkrát v roce? Nestálo by za to udělat alespoň malý dobrý skutek, třeba i nepeněžitý, častěji? A prosím, pokud máte ještě doma babičku a dědečka či staré rodiče, přijďte někdy za nimi, obejměte je a věnujte jim chvilku svého času. Myslím si, že Váš čas je pro ně největším darem.

Za žákovský parlament ZŠ a MŠ Cehnice,

Jan Starec