Bezpečný internet

26.02.2016 08:11

V průběhu března proběhne s žáky prvního stupně (mimo 1. a 2. třídy) promítání videí, které poukazují na problematiku chování v online prostředí, formou diskuze nad vybranými videi z pořadu Ovce.sk, kde děti budou poznávat, co se dělo špatného a jak by to měly udělat správně.