Budoucí prvňáčci ve škole

04.06.2018 16:11

V květnu se dvakrát sešli budoucí prvňáčci se svými rodiči ve škole, aby společně zakusili něco, co děti čeká od počátku září, kdy se zapsaní adepti stanou skutečnými žáky školy.

Na prvním setkání, které proběhlo v úterý od 16 hodin 15. května, si rodiče a děti společně, v tom počtu, ve kterém přišli, procvičili uvolňovací cviky pro obě ruce, vyzkoušeli pohybem celé ruky nakreslit jedním tahem obrazce a vyslechli si krátký příběh, ze kterého bylo vyvozeno písmenko A.

Společným úsilím pak vznikaly na velikém formátu obrázky jednotlivých rodin, které byly inspirovány vyprávěným příběhem. Zde byly v jasné výhodě ty rodiny, které dorazily ve větším počtu svých členů. Obrázky si děti a rodiče odnesli domů.

Ve druhém setkání, které bylo ve znamení matematiky a opět společné činnosti dětí a rodičů, v úterý 29. května, si zúčastnění vyzkoušeli, jak pomocí názoru, předmětů, které máme po ruce, nemusí to být vždycky počítadlo, pomoci s pochopením, co je to sečítání, odčítání, násobení a dělení.

Společnou prací bylo pak skládání papírového letadélka, jeho originální výtvarné ztvárnění      a posléze malý letecký den na novém moderním hřišti školy umocněný blížící se bouřkou. Ta se zřejmě zalekla a odklonila se jinam.

Poslední setkání ve škole proběhne opět v úterý od 16 hodin dne 12. června.

L.Vrba