Dohledová třída

13.09.2017 13:49

 

Za vaše dítě jsme zodpovědní v době vyučování (rozvrh hodin). Protože se jedná i odpolední vyučování, kdy je mezi vyučovacími hodinami obědová pauza, která je delší než ostatní přestávky, zřizujeme pro žáky v této době dohledovou třídu. Pokud nepřihlásíte své dítě do dohledové třídy, berete pro tuto dobu za něj  veškerou zodpovědnost.  Pro nepřihlášené žáky je možnost do dohledové třídy stejně přijít (venku prší, mrzne….),ale přijde hned na začátku dohledové hodiny. Po skončení vyučování je možnost přihlásit žáky 1.stupně do ŠD (1.- 5.třída).