Dokaž, že umíš!

03.06.2016 10:39

Dnes k nám do školy přijel (již tradičně) hasičský sbor ze Strakonic, který pro děti připravil spoustu aktivit. Žáci ve skupinách sbírali body ve střelbě ze vzduchovky, házeli granátem, poznávali topografické značky, vyzkoušeli si požární přípravu, pokusili se poskytnout první pomoc, znalosti s dopravními značkami si ověřili v dopravním testu, stříkali na cíl ze džberovky a naučili si sbalit potřebné věci do evakuačního zavazadla. 

Fotografie z akce: https://zscehnice.rajce.idnes.cz/Dokaz%2C_ze_umis/

Mia Habichová