EDUBUS

26.02.2019 08:40

Ve čtvrtek k nám přijel zvláštně upravený autobus, který uvnitř ukrýval spoustu zajímavých pomůcek.

Žáci osmého  ročníku se zúčastnili programu  „S proudem na praktické vlně“, při kterém si pod vedením šikovného lektora zopakovali své poznatky o elektrickém proudu díky elektronické stavebnice Boffin . Pracovali pomocí pracovního listu, do kterého zaznamenávali pomocí el.značek  obvody, které sestavili např. jednoduchý obvod, odvodili funkci diody a spoustu dalšího. Vše bylo prokládané badatelskými otázkami. Práce se stavebnicí žáky velice bavila a chtěli ji hned s sebou do školy.

Žáci 9.ročníku se zúčastnili programu „ Co je CO2?“  Opět formou badatelské výuky, si zopakovali a na pokusech ověřili a upevnili poznatky z chemie. K pokusům používali pomůcky Pasco, měřič CO2, kdy jsi zjistili, kolik je ho obsaženého v jejich výdechu a kolik je ho v našem okolí. Pokusy byly  udělány zajímavě, zábavnou a hlavně opět badatelskou formou, kdy si žáci vyvodili sami hypotézy, které pomocí pokusů buď ověřili nebo vyvrátili.

 

Lektoři byli velice milí a dokázali zajímavě přiblížit dětem probírané učivo. Autobus je moc pěkně předělaný v pojízdnou laboratoř, která je i úchvatně a dokonale vybavena.

S lektory jsme si vyměnili i my učitelé některé zkušenosti, neboť i u nás na škole pracují děti s pomůckami Pasco, za což nás lektoři chválili a byli nadšeni. Konstatovali, že jsme jedna z mála škol, kterou navštívili a která pomůcky Pasco má a hlavně je i používá.

Tímto lektorům moc děkujeme a EDUbus vřele budeme doporučovat dál. Přejeme mu, ať má hodně zastávek a mnoho nadšených návštěvníků, stejně jako u nás.

 

Š.Koštelová, ZŠ Cehnice