Mladý záchranář

04.06.2018 16:10

Mezinárodní den dětí si připomněla naše škola soutěžním dopolednem „Ukaž, co umíš“ 31. května, kterého se zúčastnili všichni žáci prvního i druhého stupně v deseti disciplínách.

Záchranný sbor České republiky, v tomto případě to byli zejména hasiči, materiálně i personálně zabezpečili většinu stanovišť, mezi kterými se v rámci plnění úkolů pohybovalo všech 103 dětí ze druhé až osmé třídy. Žáci současné první třídy si mimo soutěž disciplínami prošli taktéž, děvčata z deváté třídy se zapojila přímo spolu s pedagogy na některých stanovištích jako dohled, organizátoři a na stanovišti první pomoci jako figurantky.

Na prvním stanovišti, z celkem deseti, si děti vyzkoušely střelbu ze vzduchovky a seznámily se samozřejmě s bezpečnostními pravidly. Dalšími disciplínami byly topografie, požární příprava, první pomoc či dopravní test Policie ČR, dále pak ochrana před nebezpečnými látkami v ovzduší improvizovanými prostředky, hod na cíl, „džberovka“, ve které měli žáci za úkol vlastními silami vodní pumpou a cíleným proudem vody zasáhnout a srazit připravené cíle. Na desátém stanovišti čekal na děti ryze sportovní úkol, hod míčem na koš.

Časově asi nejnáročnějším úkolem bylo deváté stanoviště, kde měli mladí záchranáři vybrat potřebné věci do evakuačního zavazadla.

Soutěžilo se v družstvech o pěti žácích, deset z prvního stupně a deset ze druhého, a byla stanovena pravidla, jak budou plněny jednotlivé disciplíny, pokud mělo družstvo jiný počet soutěžících dětí.

A protože to byla soutěž, ve které šlo jak o zvládnutí úkolů a získání bodů, ale i o čas, aby se celý program stihl ve stanoveném čase, děti pak byly seznámeny druhého dne, tedy v pátek, s celkovým pořadím družstev a přebraly si připravené ceny při vyhlašování výsledků.

Mimo tuto soutěž v časových prodlevách jednotlivých družstev ještě v prostorách dolní chodby probíhala jako zpestření poznávačka mléčných výrobků v režii provozních pracovníků školy. Další obohacením byl nafukovací hrad ke skotačení, který dětem zpříjemnil den ještě prvního června, tedy přímo na MDD.

Tato soutěž má na naší škole již dlouholetou tradici a žáky stále baví. Extra pochvalu si určitě zaslouží družstvo složené z děvčat 5.třídy a jednoho čtvrťáka,kteří se nedávno účastnili i soutěže ve zdravovědě, ve které obsadili celkově třetí místo,toto družstvo však zvítězilo s celkově nejvyšším počtem bodů v kategorii prvního i druhého stupně. V.Vondráková