Návštěva Otavanu Strakonice a ČZ Strakonice a.s.

01.06.2018 00:00

   24.5.2018 se žáci 7. a 8.třídy vydali do školy bez učebnic a sešitů. Tento den vyrazili do Strakonic, aby se zde seznámili s provozy, kde možná budou někteří z žáků za nějaký čas pracovat.

    Po příjezdu do Strakonic si nás paní průvodkyně rozdělily. Dívky šly do šicí dílny Otavanu Strakonice, ve které se podívaly, kolik operací musí proběhnout, než si například zaměstnanec záchranné služby vezme na sebe pracovní oblek. Ve výkladu se dověděly, že nejdříve vzniká návrh, jeho jednotlivé části se musí úsporně naskládat na látku a pak musí vše projít rukama střihačky.  Potom teprve přijdou na řadu šicí stroje a samozřejmě šikovné ruce šiček, které nakonec sešijí dohromady jednotlivé kusy oděvu. Po závěrečné kontrole a zabalení může jít oblek k zákazníkovi. Dívky si také mohly vyzkoušet práci na šicím stroji. Jako vzpomínku na tuto návštěvu si vytvořily a vlastnoručně vyzkoušely přišití jednoduché aplikace na tašku, kterou si pak mohly odnést. Práce se jim líbila a z dárku měly velkou radost.

   Mezitím chlapci navštívili dílnu, ve které se seznámili s prací na soustruhu, a také si odtud odnesli vlastnoručně vyrobenou psí známku a píšťalku. 

   Společně pak všichni poznali historii i současnost závodu ČZ a přímo na dílně se seznámili s výrobou turbodmychadel. 

   Chtěli bychom poděkovat za příjemnou atmosféru, kterou obě průvodkyně vytvořily, a za dárečky, jež si všichni odnesli. Budoucnost ukáže, zda se někteří žáci do námi navštívených provozů nevrátí jako zaměstnanci.