Ohlédnutí za uplynulým školním rokem

03.07.2017 09:07

    Vysvědčení bylo rozdáno, poslední žáček opustil školu a její lavice zůstaly opuštěné. Co všechno tento školní rok přinesl? Rozhodně byl pestrý…

    Na začátku září jsme se všichni rozloučili s úžasnou sportovkyní paní V. Čáslavskou. Zúčastnili jsme se koncertu irské zpěvačky L. Cullen, která v rámci turné navštívila naši školu. Několikrát v tomto roce měly děti možnost zhlédnout divadelní představení, školu navštívilo Sférické kino, ale také Policie ČR  za účelem přednášek na různá témata. Žáci se zapojili do různých soutěží a obsadili přední místa v dopravní, zdravotnické, přírodovědné a výtvarné soutěži. Opět žáci absolvovali lyžařský kurz, a také jsme se snažili udržovat tradice a zvyky. Měli jsme také možnost poznat exotické hudební nástroje. V únoru a v  červnu žáci absolvovali  kurzy v Envicentru Proud V Horažďovicích, tentokrát s tématy  Dobytí severního pólu a Samá voda, kde se žáci formou her a různých aktivit dověděli spoustu informací o bylinkách, o přežití v přírodě a o hospodaření s vodou. Nesmíme zapomenout na návštěvu prezidenta a také na oslavy 70. výročí otevření naší školy. I letos žáci měli možnost podívat se do zahraničí a navštívit Anglii a Německo. Téměř v závěru školního roku jsme si připomněli projektovým dnem 300 let od narození Marie Terezie. Zapojili jsme se také do dobročinných akcí, už tradiční je pro nás projekt 72 hodin a Sněhuláci pro Afriku.

    V tomto školním roce začal opět pracovat Žákovský parlament. Žáci si vyzkoušeli, jak složité je každou akci nejen naplánovat, ale dotáhnout ji do konce. Všichni zaslouží pochvalu a s letošními zkušenostmi budou v příštím roce jistě o krok dál.

    Na sklonku letošního roku se na schodech objevila barevná anglická slovesa, což si žáci velmi pochvalovali, a už se objevily nápady na další takovou „učebnici“.

    Škola se také zapojila do projektu Moderního vzdělávání. V šesti třídách pracovaly čtenářské a matematické dílny, které budou pokračovat i v příštím roce. Osvědčilo se také Školské poradenské pracoviště, které zahrnuje práci psychologa, speciálního pedagoga, koordinátora inkluze, sociálního pedagoga  a školní asistenty. Mohli jsme ho otevřít díky projektu Společně to zvládneme, z něhož se financují i další aktivity pro žáky a pedagogy a také pomůcky pro práci se žáky, kteří pomoc ŠPP potřebují. V tomto projektu jsme díky Dětskému centru ve Strakonicích, se kterým úzce a rádi spolupracujeme, velké díky patří především  jeho řediteli panu Martinovi  Karasovi. I v letošním roce pokračovalo Polytechnické vzdělávání v Písku. Jednou za měsíc odjeli žáci do učiliště v Písku, kde pro ně byl připraven pestrý program. Dalším projektem, ve kterém se předškoláci začali učit prvním německým slovíčkům, byl projekt BIG pro MŠ. Též byla navázána příhraniční spolupráce s německou MŠ. V rámci pokračování projektu budou v příštím roce následovat další aktivity.

    V tomto roce ve škole proběhla kontrola hospodaření z obce, kontrola z VZP, z hygieny a z OSSZ. Také naši školu navštívila Česká školní inspekce. Veškeré kontroly proběhly bez závažných nedostatků.   Všechny  závěry budou zveřejněny ve výroční zprávě, která bude vyvěšena v říjnu 2017 na našich webových stránkách.

    Počet žáků v základní škole vzrostl ke konci školního roku 120. Na začátku letošního roku se povedlo otevřít mateřskou školku s celkovým počtem 41 dětí a z projektu pro dvouleté děti zaplatit chůvu. Naši školu letos opouští 12 žáků a z nich 9 odchází na střední školu. 2 žákyně budou navštěvovat Střední zdravotnickou školu v Písku, 2 žáci odcházejí na Střední zemědělskou školu do Písku, 2 žákyně se dostaly na Střední zdravotnickou školu do ČB, 1 žákyně bude studovat na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zdravotnické v ČB, 1 žák odchází na Střední průmyslovou školu do Volyně a 1 žák na Střední průmyslovou školu do Strakonic. Na učiliště se dostali 3 žáci.

    Letos se s námi neloučí jen odcházející žáci, ale i pan učitel J. Hais, který odchází do důchodu, paní učitelka J.M. Habichová, protože se stěhuje na Šumavu a paní učitelka Z. Žílová, která mění působiště a od září bude učit ve Strakonicích. Všem odcházejícím kolegům přejeme do další životní etapy hodně štěstí a spokojenosti.

    Na konci tohoto školního roku jsme se museli také rozloučit s naší bývalou žákyní Nikolkou Talafousovou. Všichni, kdo ji měli rádi a chtěli se s ní rozloučit, mohli tak učinit 19.6. Nikolka psala básně a před několika lety byli žáci naší školy požádáni, aby Nikolčiny verše ilustrovali. Díky básničkám máme na Nikolku stálou vzpomínku.

    Abychom školní rok nekončili smutně, přeji všem dětem, žákům, rodičům,zaměstnancům i dalším příznivcům školy krásné a dlouhé prázdniny, hodně slunečných dnů a spoustu zážitků. V závěru bych ráda řekla, že dveře školy jsou otevřeny pro všechny, kteří chtějí přijít s pochvalou nebo s konstruktivní kritikou či se chtějí sponzorsky podílet ať už na vylepšování vnitřních prostor nebo na technickém vybavení školy a školky. Protože je stále co vylepšovat a posunovat dopředu, chystáme od začátku nového školního roku určité změny, se kterými vás seznámíme hned na začátku září 2017. Na všechny se po prázdninách zase moc těším…… Zuzana Drančáková