Plavání třeťáčků a čtvrťáků

02.03.2018 16:37

Od tohoto školního roku platí nové nařízení MŠMT a žáci 1.stupně musí absolvovat během 5 let povinnou výuku plavání v součtu 40 hodin. Pro naše žáky je zavedena povinná výuka plavání pro 3. - 4.třídu, to znamená, že všichni žáci mají v těchto ročnících výuku i pronájem bazénu ZADARMO.  Paní ředitelka též zajistila z Programu na podporu plavání uhrazení dopravy na plavecký stadion, takže věříme, že tento nový trend se ujme a žáci budou na lekce plavání jezdit rádi. Pro příští rok plánujeme zajistit i jiný termín pro konání plaveckých lekcí,aby naši žáci mohli v době tohoto povinného výcviku navštívit i prostory venkovního bazénu. Pro zájemce z ostatních ročníků (1. + 2. třída) a předškoláky máme také zajištěn termín pro plavecké lekce, na těch se ovšem musí finančně podílet zákonní zástupci.

V letošním školním roce naši třeťáčci a čtvrťáci absolvovali povinný plavecký kurz ve Strakonicích od listopadu  do poloviny února. První hodinu si instruktorky plavání rozdělily děti do skupin podle jejich plaveckých schopností. Po deseti  dvouhodinových lekcích se děti naučily orientovat se pod vodou, výdechy do vody a to hlavní, získaly sebevědomí a některé překonaly svůj strach. Vše bylo vedeno zábavnou formou, děti si odnesly spousty hezkých zážitků a mokré vysvědčení.

                                                                                                                                                             Mgr.G.Bártová