Poděkování

07.02.2019 15:23

   Pro nás všechny je 31. leden 2019 nezapomenutelným datem. Proč? Protože právě v tento den se každoročně pořádá dětský společenský ples. Už v 16  hodin odpoledne se do krásně vyzdobeného kulturního domu začaly sjíždět krásné dámy v šatech a mladí pánové v oblecích. Program vypukl     v 17 hodin, kdy už všichni poslouchali úžasně hrající kapelu NIC MOC, která k nám přijela ze ZUŠ Vodňany. Představily se i dívky z naší školy, které nám krásně zatancovaly. Do programu SRPŠ, které celý ples organizuje, zavítal i čtyřnohý kamarád a předvedl nám své show. Šestá hodina odbila a nás čekala ta velká chvíle, kvůli které jsme poslední lednový den přišli. Šerpování bylo tady. Všichni se shromáždili a za tónu smutné písničky si vyšel 1. žák pro šerpu. Diváci mohli během jeho chůze po červeném koberci slyšet o zálibách a o dalších plánech do budoucna. Když došlo na všech 13 zúčastněných absolventů, mnohým v sále tekly slzy. Následně pokračovala diskotéka s DJ Basllickerem, kterému děkujeme za moderování a pouštění těch nejlepších písniček, na které všichni celý večer tancovali. Nesmíme zapomenout na video o ztracené paní učitelce, ve kterém hlavní roli hrála naše úžasná paní učitelka Martina Novotná. Sklidilo veliký úspěch, přestože  vznikalo pod velkým časovým tlakem, a stačilo málo a nespatřilo světlo světa. Ples se pomalu blížil ke konci, ale všichni ještě tancovali a fotili se ve fotokoutku. Všechno hezké ale končí, a proto i náš ples skončil ve 22 hodin, kdy odehrála poslední písnička, a všichni odcházeli ze sálu domů. Od plesu uběhl týden a my na něj stále vzpomínáme a ještě dlouho budeme. Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na  přípravě programu, dále chceme poděkovat obci za finanční příspěvek a červený koberec, po kterém jsme si všichni mohli dojít pro šerpy, a největší poděkování patří SRPŠ, které připravilo nejen krásný program, ale i tombolu a spoustu věcí, jež nám zpříjemnily obyčejný čtvrtek, který pro nás obyčejný nebyl. Nikdy na tento večer nezapomeneme.              

                                                              J. Janáček a A. Maříková, zástupci deváté třídy