POZVÁNKA

04.10.2017 20:37

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Cehnice, Cehnice 105, IČ 26640759

Pozvánka na Valnou hromadu (Členskou schůzi)

Srdečně Vás zveme na Valnou hromadu Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Cehnice, která se uskuteční ve školní jídelně ZŠ V Cehnicích  

                                  7. listopadu 2017 v 15.30 hodin

(před třídní schůzkou rodičů)

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti a hospodaření SRPŠ za školní rok 2016/2017

3. Předložení nové podoby stanov a jejich schválení

4. Návrh a představení kandidátů do Výboru spolku – volba Výboru spolku

5. Hlasování o výši členského příspěvku a plán činností SRPŠ na škol. rok 2017/18

6. Diskuse

7. Závěr

Návrh stanov, zprávy o činnosti a hospodaření SRPŠ za škol. rok 2016/17 a další informace najdete na webových stránkách školy v sekci SRPŠ (od 20.10.2017).

Přijďte všichni, jste vítáni!

V Cehnicích 3. 10. 2017                                                                          Výbor SRPŠ