Protidrogový vlak

15.03.2019 17:50

V říjnu navštívili žáci 8. a 9. třídy ve Strakonicích v rámci programu primární prevence protidrogový vlak. Projekt Revolution train nabízí unikátní prostředí a perfektně připravený pořad pro mládež ve věku 12 – 17 let. Donutil žáky přemýšlet o problematice drogové závislosti. Diskuze v neobvyklém prostředí a se silnými vjemy byla určitě přínosnější než klasická přednáška na toto téma. Díky otázkám, které byly žákům kladeny v průběhu příběhu odehrávajícího se přímo před očima návštěvníků, byl kladen důraz na zodpovědnost a možné důsledky jejich rozhodnutí. Mnohdy drsnými scénami, které však vychází z pravdivého příběhu, se snaží příběh zapůsobit na návštěvníka vlaku a hlavně se ho snaží inspirovat k pozitivním životním volbám. Díky použité metodě 5D si žáci odnesou mnohem hlubší a trvalejší poznatky. Tato metoda zapojuje všechny lidské smysly, takže efektivita učení je větší. Na závěr byly žákům položeny otázky, z jejichž odpovědí byly sestaveny grafy. Některé výsledky jsou zajímavé, mnohé alarmující. Výsledky této ankety jsou zpracováním dat pouze z regionu Strakonicka. S časovým odstupem proběhl pro žáky navazující program, který se ještě jednou vrátil k příběhu, žáci si zopakovali nejdůležitější informace a proběhla zajímavá práce v týmech. V rámci protidrogového vlaku proběhlo i anonymní dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 625 žáků z celého strakonického okresu především ve věku 13 - 15 let. Předkládáme vám celkové vyhodnocení. ZDE