Putování dramatickou krajinou

13.05.2016 15:01

Letos je opět  za námi více než dvouměsíční luštění zajímavých otázek z okolí Strakonice. Děti se dozvěděli více o historie svého kraje, o známých osobnostech a jejich životních osudech.

Chtěla bych tímto poděkovat žákům, kteří vytvrvale odesílali odpovědi.

Svou odměnu za správné odpovědi získala Eliška Čechová a Ester Vávorová, které si cenu již i u pana Šobra vyzvedly. Dále patří pochvala i Hance Tymlové, Kačce Průchové, Kačce Šindelářové, Vojtovi Častoralovi a Zdendovi Pleningerovi, kteří se též do soutěže zapojili.

 

                                                                                                                                                                                Š.Koštelová