S lesníkem do lesa

04.07.2018 08:46

V úterý 19. června děti ze čtvrté a páté třída vyrazily se svými vyučujícími a asistentkami po první vyučovací hodině do lesa. U dubu na nás čekali tři mladí lesníci, zaměstnanci Lesů ČR, s programem, který byl a měl být pro nás všechny překvapením.

 

Děti z obou tříd před rokem již absolvovaly program stejného jména, ale letos měly slíbené pokračování. Mladí lesníci nás přivítali a po krátkém odpočinku a svačině si nás rozdělili do tří skupin na tři pracoviště, takže všichni jsme začali ve stejný čas a skupiny po splnění úkolů se navzájem střídaly, a tak každá skupina navštívila postupně, ale v jiném pořadí, všechna tři stanoviště.

 

Na jednom se děti procvičovaly ve zdolávání překážek pomocí natažených lan, překonávaly strach a cvičily si rovnováhu. Poté se seznámily s typem lesa, ve kterém zdolávaly připravenou lanovou dráhu, se způsoby hospodaření v takovém lese a zásadami chování v lese a přírodě.

 

Druhé stanoviště bylo ve znamení ochrany přírody. Úkolem dětí bylo zejména ve vymezené ploše rozhodnout, co do lesa patří a co ne. Dále jsme se dozvěděli, jakým způsobem lesníci zjišťují věk stromů v porostu a děti si samy zkusily spočítat letokruhy na pařezu, i navrtat sondu do živého stromu a určit jeho věk.

 

Poslední pracoviště bylo zaměřeno na orientaci v lese. Dětem lesník vysvětlil, jak se orientovat ve speciální lesnické mapě a jak rozumět popisu v legendě, aby dokázaly dojít na předem určené místo. Cestou jsme viděli různé lesní plochy a vyzkoušeli jsme si i trochu z práce lesních dělníků. Ani jedna skupina nezabloudila a děti si tak podle mapky našly to správné místo, kde je čekala odměna za snahu, splnění úkolů a správné chování v lese