Schůzka s rodiči 5.9.2017

06.09.2017 10:29

1.       Seznámení s novými zaměstnanci

 

2.       Vývařovna:

·         Přihláška

·         Platba stravy: bude probíhat inkasem a vždy na měsíc dopředu k 20.v měsíci – kdo má 2 a více dětí na škole )včetně MŠ, je zapotřebí povolit větší limit (kdo nemá bankovní účet, přijde se osobně se mnou domluvit na způsobu úhrady). Stravu za září je zapotřebí zaplatit co nejdříve jednorázovým příkazem  (nejpozději do 15.9.)  navrhuji v jednotné částce 500 Kč. 20.9. pak bude stržena částka inkasem na měsíc říjen a v říjnovém inkasu bude zohledněna zaslaná jednorázová  zářijová platba.

·         Výdejna zůstává pořád stejná, odhlašování obědů nejlépe přes Stravu.cz,telefonovat do vývařovny pouze ve výjimečných případech.

·         Pravidelně chcete odhlásit např.oběd na pondělí: napsat na papír, podepsat a dítě ať odnese paní kuchařce do výdejny (ve škole)

·         V případě nemoci je nárok na oběd pouze první den, druhý den už neplatí dotovaná cena, muselo by se doplácet.

·         Svačiny pro žáky ZŠ: až se vývařovna rozjede, uvidíme, zda budou zaměstnanci vývařovny schopni ještě přidat ke svačinkám MŠ i ZŠ

·         Výhledově se plánuje přibrat i cizí strávníky

·         Po skončení schůzky se můžete jít podívat do vývařovny

 

3.       Školní on –line pokladna: zakázáno dostat se do mínusu – žák se dané akce nezúčastní, bude se učit ve třídě. Poslaná částka se na účet vašeho dítěte připíše vždy až v pondělí, je třeba s tím počítat. Nejideálnější. Trvalý příkaz 100 – 200 Kč, pouze v případě vyšší platby zaslat jednorázovou platbu,jinak se takřka nemusíte starat.

·         Můžete si třeba spořit na pravidelné ale nepovinné akce školy: PROUD Horažďovice (1. i 2.stupeň, lyžařský kurz, pobytový výjezd do zahraničí, a ke konci školního roku společný výlet i s rodiči)

 

4.       Společné vzdělávání: ve škole jsou žáci se specifickými potřebami vzdělávání,  někteří z nich potřebují mít ve třídě AP. Specifičnost těchto potřeb u některých žáků spočívá i v tom, že jsou jim kráceny písemné práce, mají zkrácené zadání různých úkolů nebo mají úkol jiný nebo používají k výuce PC. Pro tyhle žáky a i rodiče není rozhodně jednoduché se na vyučování připravovat,musí vynaložit daleko větší úsilí i energii,takže jim vážně není co závidět. Cílem vzdělávání není rozdávat pětky,ale vytvořit takové prostředí,aby se žák snažil a chtěl podat co nejlepší výkon. A o to se snažíme samozřejmě u všech žáků. Ačkoliv je to vysvětlováno všem žákům ve třídě, setkávám se občas i s dotazem od rodičů,jak to,že žák který píše pouze půlku diktátu dostane stejnou jedničku,jako jejich „Janička“,která psala diktát celý. Moje odpověď. Milý rodiči,buďte nesmírně šťastný, že vaše Janička umí, může a dokáže napsat celý diktát a dokonce na jedničku…….Kdo by potřebovat hlubší vysvětlení, mé dveře jsou mu otevřené.

 

5.       Asistent pedagoga: od 1.9.letošního roku pracuje na naší škole celkem 7 asistentů pedagoga. Asistent pedagoga NENÍ OSOBNÍ asistent. Asistent pracuje pod vedením pedagoga, jsou to jeho prodloužené ruce, oči a uši. Rozhodně to není rušivý element třídy a klidně může pracovat u jakéhokoliv žáka ve třídě, pokud to učitel uzná za vhodné.

 

6.       Projekt Společně to zvládneme pokračuje i v letošním roce a tudíž můžete opět využívat pomoci a rad školního psychologa a speciálního pedagoga. Konzultační hodiny budou aktualizovány na webových stránkách školy, popřípadě si vezměte kontakt rovnou na vizitkách.

 

7.       DRBY: pokud se dozvíte něco, čemu nerozumíte nebo vám něco vadí, prosím vás, přijďte za mnou,ať si danou věc vysvětlíme, než aby se z toho zbytečně nafukovaly bubliny. Opravdu se tady všichni snažíme a budeme se snažit pracovat podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí,ale je jasné,že ne všechno

 

8.       3 zlatá pravidla pro žáky:

 

1.        Dodržuji školní řád (tam jsou uvedena všechna moje práva i veškeré mé povinnosti).

 

2.       K budově školy a majetku školy se chovám tak, jako by to patřilo mně ( neničím,ale chráním).

3.       Venkovní prostory reprezentují i mou osobu, proto se rád starám i okolí školy (neznečisťuji, ale čistím).

·         Snažili jsme se pro každou třídu připravit něco nového, snažíme se tady vždycky každé prázdniny,jen je mi pak smutno z toho,jak po školním roce ty třídy vypadají. Tudíž budeme opět požadovat za zničení majetku školy náhradu. (barvy, štuk, košťátko+lopatičku…..)

·         Poznámka do ŽK bude znít: porušuje školní řád – necháte si vysvětlit od vašeho díťátka,pokud bude nedostačující nebo vám to přijde zvláštní, voláte danému pedagogovi o vysvětlení- mince má vždycky 2 strany a my tady nepořádáme hon na poznámky, jen je to náš jediný možný prostředek ,jak potrestat porušení pravidel a nedodržování hranic)

 

9.       Dotazníky: vyhodnocení na webových stránkách

 

10.   Mléko do škol: každý žák má nárok na 40 Kč/ měsíc na dotované výrobky

 

11.   Plavání: od školního roku 17/18 je povinné plavání v rozsahu 40 hodin. Takže 3.a 4.třída bude mít plavání povinné a ZDARMA. Doprava na plavání bude též zdarma ovšem pro  všechny,kteří se na plavání přihlásí od 1. – 4.třídy.Pro žáky 3.a 4.třídy platí, že když nebude jezdit plavat, musí přinést potvrzení od lékaře.

 

12.   Omlouvání žáků: pokud je vaše dítě nemocné,je zapotřebí zavolat nebo poslat smsku ihned ráno. Poté určitě nezapomenout do 3 dnů po nemoci napsat omluvenku do omluvného listu,jak je to psáno ve školním řádu (máte ho na nástěnkách nebo webových stránkách--- pokud neomluvíte,jsou to pro nás nepomluvené hodiny). Do omluvného listu píšete veškeré omluvenky(tělocvik, když musí odejít dříve ze školy, omluvenka na kroužek, omluvenka do ŠD…všechno….)

 

13.   Polední přestávka a dohledová třída: pokud je dohledová třída venku a pohybují se tam i žáci,kteří se v dohledové třídě nezdržují, musí poslouchat osobu,která vykonává dohled v dohledové třídě,pokud se daný žák  nechová vhodně.

 

14.   Webové stránky školy: google kalendář akcí

 

15.   Sponzoring školy (prodej vyřazených učebnic a PS, sběr, dary…..)

 

16.   SRPŠ:

 

·         Opět i v letošním roce budeme chtít vybrat 100 Kč za každého žáka, ovšem tato platba se nebude strhávat školní on line pokladnou,ale bude se vybírat hotově. Dostanete včas informaci (teď se budou platit obědy, pak PS, nakonec SRPŠ)