Setkání s rodiči (4.9.2018)

05.09.2018 14:08
 1. Seznámení s novými zaměstnanci
 2. Školská rada: ukončení činnosti předsedkyně školské rady – volba nového člena
 3.  Každá třída zdravotní tělocvik v rámci tělesné výchovy
 4. Plánované akce:
 • Novohradské hory (environmentální pobyt  na 3 dny pro  7.-9.tř.  –vybraní žáci): září
 • Lyžařský kurz Špičák (zájemci  6.-9.tř.): únor
 • PROU Horažďovice (zájemci 3.-9.tř. pobytově vzdělávací akce na 3 dny): duben - květen
 • Týdenní zájezd do Švýcarska (zájemci i s řad rodičů) : červen
 1. Školní on –line pokladna: V září proběhnou tyto platby: kauce na skříňku, 1.část platby za PS, platba za ŠD, už bude  divadlo pro celou školu, v říjnu pak platba za kroužky…. Je třeba hlídat si zůstatek,popřípadě se vždy dá domluvit – musíte komunikovat s třídním učitelem
 2. Nové šatní  skříňky: vratná kauce 500 Kč/skříňka
 3.  Vybavení z IROPU: získali jsme na vybavení PC učebny, rozvodů internetu,přírodovědné učebny a dalších doprovodných opatření přes 3 miliony korun, teď chystám výběrové řízení a věřím,že co nejdříve se budeme moci těšit z nového a supermoderního vybavení. Další projekty,do kterých jsme zapojeni jsou na internetových stránkách a jsou tam popsány,ale jen v rychlosti: budou peníze na organizované výjezdy pro žáky všech tříd (jednodenní akce, setkání s odborníkem), hrazená doprava na plavání, služby speciálního pedagoga a psychologa, angličtina pro 1. a 2.třídu formou kroužku, vybavení moderními pomůckami, doprava zdarma pro přepravu žáků z 2.stupně na pracovní činnosti do Písku
 4. Vývařovna: nová paní kuchařka
 5. Projekt Společně to zvládneme pokračuje i v letošním roce a tudíž můžete opět využívat pomoci a rad školního psychologa a speciálního pedagoga. Konzultační hodiny budou aktualizovány na webových stránkách školy
 6. Mléko do škol: každý žák má nárok na 40 Kč/ měsíc na dotované výrobky  a ovoce a zelenina do škol: změna dodavatele, tak bude odběr pestřejší a atraktivnější
 7. Plavání: od školního roku 18/19 je povinné plavání v rozsahu 40 hodin. Takže 3.a 4.třída bude mít plavání povinné a ZDARMA. Doprava na plavání bude též zdarma ovšem pro  všechny,kteří se na plavání přihlásí od 1. – 4.třídy.Pro žáky 3.a 4.třídy platí, že když nebude jezdit plavat, musí přinést potvrzení od lékaře.
 8. Omlouvání žáků: pokud je vaše dítě nemocné,je zapotřebí zavolat nebo poslat smsku ihned ráno. Poté určitě nezapomenout do 3 dnů po nemoci napsat omluvenku do omluvného listu,jak je to psáno ve školním řádu (máte ho na nástěnkách nebo webových stránkách--- pokud neomluvíte,jsou to pro nás nepomluvené hodiny). Do omluvného listu píšete veškeré omluvenky(tělocvik, když musí odejít dříve ze školy, omluvenka na kroužek, omluvenka do ŠD…všechno….)
 9. Polední přestávka a dohledová třída od 5.ročníku: pokud je dohledová třída venku a pohybují se tam i žáci,kteří se v dohledové třídě nezdržují, musí poslouchat osobu,která vykonává dohled v dohledové třídě,pokud se daný žák  nechová vhodně.
 10. Webové stránky školy: google kalendář akcí  -sledujte dění
 11. Sponzoring školy (toaletní papír a mýdlo, prodej vyřazených učebnic a PS, sběr, dary…..): jako další přání bychom měli vybavení této jídelny novým moderním nábytkem, který bude ovšem stát 80 tisíc – pořád je na co šetřit, pořád je si leccos přátJ
 12. SRPŠ:
 • Opět i v letošním roce budeme chtít vybrat 100 Kč za každého žáka, ovšem tato platba se nebude strhávat školní on line pokladnou,ale bude se vybírat hotově. Dostanete včas informaci (teď se budou platit obědy, pak PS, nakonec SRPŠ)
 1. Prosím vás, komunikujte: s třídními učiteli, asistentkami, ostatními učiteli…

Děkuji, Zuzana Drančáková