Zahájení školního roku 2018/19

27.08.2018 17:38

 Školní rok zahájíme 3.9.2018 v 7.35 hodin každý ve své třídě. V 8.00 hodin se přesuneme k Infocentru, kde deváťáci budou pasovat naše prvňáčky, proběhne přivítání  a seznámení s novými zaměstnanci. Konec vyučování je naplánován na  9.00 hodinu, ve škole je zajištěn oběd (kdo bude mít zaplaceno a přihlášeno)  i  dohled nad žáky, kteří neodejdou nebo neodjedou domů, až do 15.30 hodin. Pro rodiče prvňáčků je po skončení pasování ještě připravena krátká informativní schůzka s ředitelkou školy. Pro rodiče ostatních žáků je informativní schůzka s pedagogickými zaměstnanci školy naplánována  na 4.9. od 16.00 hod. Žádáme rodiče,aby se této schůzky  zúčastnili.  Zuzana Drančáková