Tří králové zavítali do školy

07.12.2016 09:00

Před sborovnou se objevily jesličky a tři králové mu přinesli dary. V podání žáků 6. a 7. třídy.