Tříkrálová sbírka

03.02.2018 16:24
V pátek 5. ledna se naše děti zúčastnily Tříkrálové sbírky v Cehnicích a v sobotu 6. ledna pokračovaly vesnicemi Třešovice a Jinín. Výtěžek bude použit  na vybavení kuchyně v Domě klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. Dětem moc děkujeme za dobrovolnou a příkladnou účast na této celostátní charitativní sbírce. 
 
Lenka Fiedlerová 
Veronika Vrňáková 
 
Poděkování od oblastní charity - zde