Ukliďme svět!

04.06.2018 16:10

Tak jako každý rok se naše škola zapojila 22. května do akce, která si bere za úkol vyčistit přírodu kolem nás a vychovávat občany naší země k tomu, že není naše planeta, příroda, ale i naše město či vesnice skládkou odpadu. Věříme, že pokud budou k tomu vychovávány nové a nové generace dětí ve školách, v rodinách, v celé společnosti, zastaví se trend započatý zejména ve druhé polovině dvacátého století a určitě se podaří ho také zvrátit.

Po dvou vyučovacích hodinách se celá škola vypravila podle předem stanovených tras ve skupinách po jednotlivých třídách do bližšího i vzdálenějšího okolí školy a obce. Přestože o měsíc dříve, tedy přesně 22. dubna, byl Den Země, děti naší školy i tak nasbíraly veliké množství nepořádku, který nemohl způsobit nikdo jiný, než zase jenom my lidé.

Třídní skupiny byly vybaveny speciálními pytli s logem akce Ukliďme svět, rukavicemi a byly poučeny o tom, jak se zachovat v případě nálezu rizikových předmětů. Je špatnou vizitkou nás lidí, že většina skupin se vrátila s pytli téměř plnými.

Následně pak žáci zúročili tento svůj zážitek například v hodinách slohu vyprávěním o tom, jak jsme uklízeli, s prvky úvahy, co všechno by se mělo změnit a jak toho dosáhnout. L.Vrba