Vánoční besídka v Sousedovicích

03.02.2018 16:25
Děti z cehnické základní školy si na úterý 19. prosince připravily pásmo vánočních koled a básniček pro babičky a dědečky z Domu klidného stáří v Sousedovicích. I když byly z počátku trochu nervózní, jakmile začaly společně zpívat písničku Rolničky, nervozita z nich ihned spadla. Poté všichni podali krásný výkon a dočkali se velkého potlesku. V očích některých posluchačů se dokonce objevily i slzy dojetí. Po skončení děti obdarovaly seniory perníčky, které samy nazdobily. Na oplátku i děti dostaly dárečky v podobě sladkostí a pochvalu od paní ředitelky. 
 
Lenka Fiedlerová 
Veronika Vrňáková