Vědecký kroužek - Věda nás baví

18.06.2018 18:47

Od října do prosince 2018 bude u nás probíhat kroužek "Věda nás baví". Kroužek je určený pro děti od 4-7 let a bude probíhat každé pondělí od 13:00 do 14:00 hod. lektor: Petra Bláhová, garant: Mgr. Eva Dolejšová

Vědecké kroužky pro děti, kde se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. Děti v kroužku provádějí experimenty, např. si postaví sopku, váhy apod. Experimenty jsou navrženy pro žáky mateřinky, nejsou nebezpečné ani složité.