Věra Čáslavská

09.10.2016 20:55

   Na začátku školního roku nás potkala smutná událost. Po nemoci zemřela výborná česká gymnastka paní Věra Čáslavská. Spolu se zástupci cehnických důchodců se žáci setkali na půdě naší školy a společně vzpomněli na tuto významnou sportovkyni. Každá třída si připravila krátké vystoupení a místní důchodci jim předali poselství od Věry Čáslavské. I sedmáci si připravili krátký program, ve kterém předvedli cvičení s obručí, se stuhami, přeskoky a přemety stranou. Děkuji za nápady a ochotu.