Zahájení Adventu

25.11.2016 12:11

27.11.2016 od 17.00 hodin jste všichni srdečně zváni na zahájení adventu do areálu Devíti králů, kde vás čeká vystoupení dětí ze školy i školky, prodejní výstava výrobků,které žáci sami vyrobili a též je zajištěno občerstvení od SRPŠ.