Zájezd do Lince

24.05.2018 11:33

Odjezd od školy v 6:00 hod. 

Vzít s sebou: platný cestovní doklad, 25 eur na vstupy, mobilní telefon, jídlo a pití, vhodné oblečení, kapesné v českých korunách a také v eurech.

Návrat ve večerních hodinách, každý žák dá rodičům včas vědět čas příjezdu ke škole a rodiče si své děti vyzvednou u školy.