Zápis do 1.třídy šk.roku 2018/2019

15.02.2018 12:13

Zápis do první třídy Základní školy a Mateřské školy Cehnice pro školní rok 2018/2019

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

13.4. 2018, 14:00 – 18:00 hodin

Pro koho?

·         pro děti narozené v období od 01. 09. 20011 do 31. 08. 2012

·         pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Jak na to?

  1. Domluvte si telefonicky termín,ať nemusíte dlouho čekat:

·         776 694 664

  1. Dostavte se se svým dítětem ve stanovenou hodinu do ZŠ a MŠ Cehnice.
  2. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.
  3. Cizí státní příslušníci předloží pas a povolení k pobytu na území ČR
  4. Vyplníte na místě zápisu : Žádost k zápisu, Zápisní list do 1. třídy

Odklad plnění povinné školní docházky……

§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

  1. Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit  k zápisu v řádném termínu zápisu.
  2. Rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky. Vyplněný podá zpět na vedení ZŠ a MŠ Cehnice  nejpozději do 31.5.2018.
  3. Rodič potřebuje pro své dítě vyjádření od pediatra a doporučení z PPP, které jsme schopni, po včasné domluvě, zařídit u nás ve škole.

Náhradní termín zápisu…..

Zavolejte na 776 69  46 64  nebo zašlete email  na zsmscehnice@seznam.cz, kde uvedete jméno dítěte, MŠ a kontakt na Vás a náhradní termín domluvíme individuálně.

Předškoláček , kterému bude 6 let až po 1.9. 2018……

  1. Může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019.
  2. Musí mít doporučení :

·         pro děti , které dosáhnou věku 6 let do 31.12. 2018 - doporučení z PPP

·         pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31.12. 2018 – z PPP a od pediatra.

Co Vašim dětem nabídneme?

1. Každý prvňáček dostane od obce Cehnice školní pomůcky v hodnotě 1000Kč.

2. Skvělý kolektiv spokojených vyučujících. Přátelská atmosféra, příjemné klima.

3. Menší kolektiv žáků pro  individuálnější péčí.

4. Angličtina již od 1.třídy (hravou formou vedený kroužek pro uchopení základů anglického jazyka)

5.  Nabídka mimoškolních aktivit (pestrá nabídka školních kroužků)

6. Projekty, akce, koncerty,akademie, sportovní soutěže – získávání cen a ocenění.

7. Nadstandardní péče o žáky s SPU: úplné školské poradenské pracoviště (psycholog, speciální pedagog, metodik prevence, výchovný poradce, koordinátor inkluze..)

8. Aktivní školní družina .

9. Lyžařské výcviky.

10. Výukové zájezdy do zahraničí.

11. Týdenní výukové programy pro 1.i 2.stupeň.

12. Akce s rodiči a pro rodiče.

13. Prevence proti sociálně patologickým jevům.

14. Aktivní zapojení do žákovského parlamentu – spoluúčast na vytváření profilu školy.

15.  Školní on line pokladna: dítě už nenosí do školy hotovost, přehlednost akcí

16.Internetová žákovská knížka: od 3.ročníku

 

Je Vaše dítě připraveno na vstup do ZŠ?

Na našich webových stránkách www.zscehnice.cz pod záložkou ZŠ ---- ZÁPIS naleznete podrobné informace.