Zápis do Mateřské školy

03.05.2018 15:00

Termín zápisu na školní rok 2018/2019 je dne 3. 5. 2018 od 15:00  do 17:00 hod.

Co je k zápisu potřeba:

Doklady, které předloží zákonný zástupce dítěte u zápisu k předškolnímu vzdělávání:

  •   vyplněnou přihlášku (můžeme společně vyplnit u zápisu)
  •   občanský průkaz zákonného zástupce
  •   rodný list dítěte
  •   potvrzení od lékaře

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout ve formátu pdf nebo docx, stejně jako kritéria pro přijímání dětí (https://www.zscehnice.cz/ms/dokumenty/). 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zákonnému zástupci předáno při osobním kontaktu nebo poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Je povinností zákonných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma. Viz. legislativní změny od 1.9.2017.